Podsumowanie Warsztatów WAK – 12 lipca

12 lipca odbyło się podsumowanie Wakacyjnej Akademii Kultury w Siennicy Różanej. Prezentowano dorobek pięciu grup warsztatowych. Impreza zbiegła się z promocją antologii poetów siennickich ,, Ziemia nad błękitem". ... Read More

Półmetek warsztatów WAK

Tegoroczna edycja Wakacyjnej Akademii Kultury kontynuuje interesujące zajęcia artystyczne. Obok tradycyjnych warsztatów w postaci pleneru malarskiego, który prowadzi Sylwia Kiełbasa dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia fotograficzno-filmowe z wykorzystaniem dawnych technik prowadzone przez Piotra Galińskiego. Warsztaty teatralne w tym roku skierowane zostały na odmianę do grupy dorosłych. W programie zajęć doświadczony animator kultury Tadeusz Kiciński doskonali warsztat uczestników w zakresie zachowania na scenie, emisji głosu, dykcji, interpretacji, recytacji oraz gry aktorskiej. Równie interesującą propozycją zajęć są warsztaty wokalno-ruchowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzi je znana w środowisku kultury Katarzyna Kłosowska. Zadaniem grupy oprócz poznania warsztatu wokalisty jest integracja i zabawa. Finalnym owocem będzie nagrany utwór muzyczno-wokalny, który młodzi adepci estrady zaprezentują pod koniec zajęć. Do nowych propozycji zaliczyć należy warsztaty literackie wzbogacające dotychczasowy kanon skupiający się wyłącznie na sztuce reportażu. Tym razem skierowany został do osób parających się nie mniej trudną sztuką jaką jest dobry wiersz. Warsztaty mają na celu uświadomienie uczestnikom jak delikatna jest granica pomiędzy (delikatnie mówiąc) pisaniem dla pisania a poezją. Profesjonalnie przygotowane zajęcia prowadzi Monika Nagowska. Praca podczas warsztatów opiera się o przykłady z twórczości uznanych autorów. Utwory, których powstanie inspirowane jest innymi środkami wyrazu artystycznego jak muzyka albo malarstwo. Jednym z zadań warsztatowych online jest pisanie wierszy tematycznych i późniejsza ich analiza. Praca nad wierszami obejmuje zakres dotychczasowego dorobku twórczego zarówno uczestników jak i przedstawicieli miejscowego środowiska literackiego. W programie zajęć znajduje się również praca redakcyjna. Przygotowywane będą do druku tomiki poetyckie, natomiast wiersze napisane podczas ćwiczeń znajdą się w albumie zawierającym pokłosie WAK 2020 obok prac plastycznych i fotograficznych. W ostatnią niedzielę warsztatów odbędzie się prezentacja dotychczasowych dokonań WAK 2020, połączona ze spotkaniem ze znanym polskim dziennikarzem oraz promocją antologii poetów siennickich „Ziemia nad błękitem”. ... Read More