Grupy warsztatowe

Zajęcia w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury odbywają się w trzech grupach:

Dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, przejawiająca zainteresowanie różnymi rodzajami aktywności kulturalnej i artystycznej, rozwijający umiejętność tworzenia kultury szerokiej.

DZIECI I MŁODZIEŻ

DOROŚLI I SENIORZY

Grupa senioralna rekrutowana spośród społeczności lokalnej. Osoby przejawiające zainteresowanie aktywnością artystyczno-kulturalną oraz chętne do przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom.